0

Про нас

Єдина компанія вітчизняного ринку, що спеціалізується на виробництві нестандартного і специфічного будівельного обладнання.

Ми постійно працюємо над вдосконаленням якості продукції власного виробництва.

В основі нашої компанії лежать: безкомпромісна якість, інноваційні стратегії розвитку,

тісна співпраця з клієнтами, постійне створення унікальних технічних рішень, а також - розробка галузевих стандартів.


Компанія ПП "СПЕЦТЕХМАШ" створена 03.02.2000 р. в місті Львів. 

У 2008 році, після відвідування нашою командою виставки в Німеччині та підписання контракту з польською компанією Sp. z o.o TRoPP - 1, ми прийняли рішення про трансформацію нашої діяльності і перенаправлення вектора розвитку компанії в сферу металообробки й розробки будівельної техніки в напрямку обробки напівсухих стяжок та бетонних підлог.

Навесні 2009 року, на основі виробничих потужностей компанії, профеcіоналами нашої команди був розроблений перший прототип ZM - 010101 - затирочної машини для напівсухих стяжок.

Взимку 2009 року вже був запущений серійний випуск затирочних машин. Устаткування створювалося для продажу тільки на території Польщі під брендом компанії Sp. z o.o TRoPP.

У 2014 році, після проведеного детального аналізу можливостей та перспектив ринку України, було прийнято рішення про реалізацію затирочних машин ZM - 0101012 на внутрішньому ринку країни.

Варто зазначити, що з 2015 року ПП "СПЕЦТЕХМАШ" запустила серійне виробництво розхідного інструменту та обладнання:

-       затирочних дисків;

-       лопастей;

-       затирочних машин;

-       віброрейок під брендом "LeDro".

На даний момент часу, наша компанія - єдина на території України, яка спеціалізується на виробництві нестандартного і специфічного обладнання. Наші конструктори - справжні профі своєї справи. Кожного дня вони, в пошуках натхнення, розробляють все нові й нові інноваційні проекти.

Наша продукція є синонімом якості та надійності з урахуванням специфіки і фантазії українських зодчих.

 


                                                           

                                                           

                                                          

                                                                     
-


Единственная компания отечественного рынка, специализирующаяся на производстве нестандартного и специфического строительного оборудования. Мы постоянно трудимся над улучшением качества продукции собственного производства. В основе нашей компании лежат: бескомпромиссное качество, инновационные стратегии развития, тесное сотрудничество с клиентами, постоянное создание уникальных технических решений, а также - разработка отраслевых стандартов.


Компания ПП “СПЕЦТЕХМАШ” создана 03.02.2000 г. в городе Львов. 

В 2008 году, после посещения нашей командой выставки в Германии и подписания контракта с польской компанией Sp. z o.o TRoPP- 1, мы приняли решение о трансформации нашей деятельности и перенаправлении вектора развития компании в сферу металлообработки и разработки строительной техники в направлении обработки полусухих стяжек и бетонных полов.

Весной 2009 года, на основе производственных мощностей компании, профеcсионалами нашей команды был разработан первый прототип ZM - 010101 - затирочной машины для полусухих стяжек.

Зимой 2009 года уже был запущен серийный выпуск затирочных машин. Оборудование создавалось для продажи только на территории Польши под брендом компании Sp. z o.o TRoPP.

В 2014 году, после проведенного детального анализа возможностей и перспектив рынка Украины, было принято решение о реализации затирочных машин ZM - 0101012 на внутреннем рынке страны.

Стоит отметить, что с 2015 года ПП “СПЕЦТЕХМАШ” запустила серийное производство расходного инструмента и оборудования:

-       затирочных дисков;

-       лопастей;

-       затирочных машин;

-       виброрельсов под брендом "LeDro".

На данный момент времени, наша компания - единственная на территории Украины, которая специализируется на производстве нестандартного и специфического оборудования. Наши конструкторы - настоящие профи своего дела. Каждый день они ищут вдохновения и разрабатывают все новые и новые инновационные проекты.

Наша продукция является синонимом качества и надежности с учетом специфики и фантазии украинских зодчих.